Visste du att det är möjligt att reparera trasiga rör utan att behöva gräva fram dem för att lappa ihop ersätta dem? Detta kan göras med hjälp av en metod som kallas för rörinfodring. Metoden blir allt mer populära bland svenska fastighetsägare då arbetet inte medför så stor förstörelse som ett stambyte. Men det är viktigt att du efter arbetet anlitar en specialist på relining besiktning i Lund. Detta för att besikta det utförda arbetet och säkerställa att allt är som det ska.

Anlita en specialist på relining besiktning i Lund för säkerhets skull

Vid en relining lagas ett rör som har spruckit eller gått sönder på annat sätt från insidan. Detta görs alltså utan att röret ifråga behöver grävas fram. I grund och botten skapar man istället ett nytt och helt rör på insidan av det gamla röret. På så vis kan man säkerställa att vattenflödet blir bättre och att eventuella sprickor i röret täpps igen. Detta medför att man förebygger vattenläckor samt ytterligare skador på rören längre ram.

Men som med allt annat är det viktigt att det slutförda arbetet kontrolleras i efterhand. Det är här som din lokala expert på relining besiktning i Lund kommer in i bilden.

Därför är det viktigt att det arbete som har utförts besiktas

Varför skulle du anlita ett företag inom relining besiktning i Lund, undrar du förmodligen? Det är viktigt att den rörinfodring som har utförts besiktas i efterhand av en specialist på området. Detta av flera anledningar:

  • Även under pågående arbete är det viktigt med en uppföljning av arbetet. Detta för att säkerställa att utförandet är gott och att det håller en god kvalitet.
  • När en rörinfodring besiktas kontrolleras bland annat att arbetet har utförts på ett korrekt sätt. Men man kontrollerar även att entreprenören har använt bra material samt att resultatet håller vad det lovar. Vad som efterfrågas är en konstruktion som är tät inte innehåller några misstag.
  • Besiktningen bör utföras av en tredje part. Därför är det kutym att anlita ett företag som är expert på just denna typ av besiktningar.