Att sköta och hantera en fastighet kräver en hel del engagemang och kunskap. Det faller inom ramen för fastighetsskötarens roll att hantera såväl snöröjning som reparationer, hyresgäster, trädgård och ytor. Om man bara har en kommersiell fastighet kan man som ägare hantera en hel del av de utmaningar som följer på köpet. Är uppskalning en del i planen har man dock en hel del att stå i. Vid dessa situationer är det bra att hyra in externa fastighetsförvaltare som kan hantera vad som uppkommer.

I Stockholm finns en rad duktiga fastighetsförvaltare med lång erfarenhet i branschen. De kan utforma avtal som täcker in det mesta inom fastighetsdrift samt dessutom ta in ansvarsfrågor. I praktiken innebär det att du som ägare inte blir ansvarig för snöras och annat som borde falla inom ditt ansvar. Detta går istället vidare till den som har till uppdrag att hantera samtliga dessa sysslor.

Tid för ny verksamhet

Det finns många olika anledningar till att man kallar in fastighetsskötare från externa verksamheter. En del kan handla om att man vill fokusera på ägarskapet och utveckla fastigheter för ett visst syfte. Andra väljer detta för att ha tid till övriga sysslor och intressen. För att få en uppfattning om vilken prisbild som gäller, kan man ta kontakt med utförare i området. De flesta kommer ut för att göra en bedömning tillsammans med dig. Detta brukar vara gratis och är en bra grund för ett avtal som sedan skall hjälpa båda parter i deras verksamhet.

För att du skall kunna känna dig trygg med den du lägger jobbet till, är det bra att titta på diplom och utbildningar. Har fastighetsförvaltaren godkända diplom för takarbete, snöröjning, maskiner och säkerhet? I så fall kan du känna dig säkrare på att det hela kommer att göras rätt. Kontakta EMJ Service så kan de berätta mer om vad för tjänster de kan erbjuda och vad det innebär med lång erfarenhet av fastighetsdrift.