Att vara utbildad till golvläggare innebär stora möjligheter att få jobb i Helsingborg. Detta eftersom golvläggare är ett bristyrke i stora delar av Sverige. Första steget för att kunna jobba med golvvård, parkettläggning och cementgolv är att studera ”Bygg” på gymnasiet. Därefter väntar ett varierat arbete som passar de som tycker om att arbete med kroppen.

Utbildning

De som vill jobba med parkettläggning kan välja att gå Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. Det är en grundläggande utbildning för ett flertal yrken inom byggbranschen. Utbildningen finns på flera gymnasier i Helsingborg. Gymnasieutbildningen är tre år och efter en bit in väljs inriktning. De som vill jobba med golv väljer i detta fall husbyggnad. Detta i likhet med de som vill vara snickare.

Efter att ha fått anställning på ett golvföretag finns även möjligheten att specialisera sig mot vissa inriktningar. Finns exempelvis störst intresse för parkettläggning eller korkmattor? För hemmabruk eller industriellt bruk?

Parkettläggning är ett varierat arbete

Golvläggare kan vara specialiserade och enbart arbeta med parkettläggning hela dagarna – eller jobba väldigt brett och hantera både nya golv, service och underhåll. Det beror delvis både på kompetens och företagets inriktning. Generellt är det mindre företag (1 – 10 anställda) och det finns även förhållandevis många som driver eget företag. Detta ofta i samarbete med snickare, elektriker och andra hantverkare som därmed tillsammans kan ta på sig större uppdrag.

Tjänstesektorn växer

Medan industri och produktion kan förflyttas utomlands så kan detta inte ske med serviceyrken. Överlag växer tjänstesektorn och allt färre genomför renoveringar i sitt eget hem på egen hand. Dessutom byggs det mycket nytt för att möta det växande behovet av bostäder. Detta tillsammans innebär att framtidsutsikten är mycket god för de som jobbar inom golvsektorn.

Arbeta med parkettläggning och golv i Helsingborg

Arbetsförmedlingen anger att det är ”liten konkurrens” om de jobb som finns tillgängliga. Detta gäller generellt över hela landet och inte bara Helsingborg. Hantverksyrken är ofta ”bristyrken” och detta i större utsträckning i större städer än på landsbygden. Detta mycket på grund av städernas utbyggnad samt att färre gör jobbet på egen hand i en stad.