Att jämföra priser är viktigt oavsett om en takläggare ska lägga om taket eller om ett omfattande stambyte ska genomföras. När det är enklare projekt är det tydligt vad som ska efterfrågas gällande tjänster men vid stora projekt är det svårare att ge korrekt information till offerten. Ett offertföretag som låter kunderna få offerter på stambyte i Stockholm låter sina kunder fylla i följande punkter innan en offert ges.

 • Fastighet
  Vad är det för slags fastighet som stambytet ska genomföras på? Är det villa, radhus, parhus osv.

 • År
  Vilket år är fastigheten byggd? Det finns två saker som avgörs av detta. För det första visar årtalet om det är dags för stamrust eller om det kan finnas andra problem bakom förfrågan. Det visar även vilka material som rören är av och vilka regler som gällde när allt byggdes upp. På så sätt blir det lättare för företaget att få en överblick över kommande jobb.

 • Antal stammar
  Hur många stammar är det som ska bytas?

 • Antal lägenheter
  Om det är ett flerbostadshus eller en bostadsrättsförening kommer rusten genomföras i ett flertal lägenheter under samma renovering. Detta är därmed något som tydligt påverkar priset.

 • Elstammar
  Önskas elstammarna bytas på samma gång? Ibland är det uppenbart att detta ska ske, medan det i andra tillfällen inte är lika självklart. Låt alltid en konsult med rätt kompetens avgöra detta – det är inte en lekmans uppgift.

 • Ska fler utrymmen renoveras?
  När ett stambyte ska ske kan kök och badrum behöva rivas och därmed renoveras. Det gäller även tvättstugan.

För just detta offertföretag fungerar tjänsten på följande sätt:

Kunden fyller i frågorna och anger att man söker stambyte i Stockholm (eller gällande stad). Byggföretag som har kompetens att möta kundens behov får informationen och ger sedan offert på uppdraget. Däremot kan de i vissa fall behöva få kompletterande uppgifter eller till och med komma till föreningen och se på nuvarande konstruktion.
Oavsett om ni går via offerttjänst eller kontaktar byggföretagen direkt så är det viktigt att låta flera företag lämna in offert. Det ställer press på dem att inte ta överpriser och inte ta för givet att de ska få arbetet bara för att de blivit kontaktade. Då det är ett mycket stort projekt kan man även söka efter företag som marknadsför sig mot att utföra stambyte i Stockholm trots att behovet är mot Uppsala eller Västerås.