När arbete ska ske på hög höjd, exempelvis på ett tak, underlättas arbetet betydligt om byggnadsställningar först monteras kring byggnaden. Vad finns det för krav på att använda dessa och gäller kravet både för företag och privatpersoner? Med exempel från ett företag som jobbar inom byggnadsställningar i Vänersborg visas hur säkerhetskraven måste uppfyllas.

Skillnad på privatperson och företag

Det finns ytterst få lagar som reglerar vad en privatperson får, och inte får, göra inom renovering i det egna hemmet. Därmed finns inte heller lagar på vilka säkerhetsrutiner som måste uppfyllas. I princip finns bara en regel att förhålla sig till, att elinstallationer inte får utföras utan behörig utbildning. Detta enligt elsäkerhetsverket och orsaken är att brandrisken annars ökar vilket inte bara sätter den enskilda individen i fara. En privatperson kan klättra upp på taket utan byggnadsställningar. Visserligen farligt – men inte olagligt. För företag som utför arbete på hög höjd (över 2 meter) finns däremot mycket hårda regler och sanktionsavgifter som kan krävas ut om inte dessa säkerhetsföreskrifter följs.

Exempel:
En uthyrare av byggnadsställningar i Vänersborg poängterar att:

  • 2 meters gräns
    Om arbete sker på en högre höjd än 2 meter gäller ett flertal lagar. Att utföra arbetet från en stege är inte godkänt. Det krävs mer säkerhet än så.
  • Godkänd byggnadsställning
    Lagen anger även att enbart godkända byggnadsställningar ska användas.
  • Säkerhetsdetaljer
    Det finns även krav på att skyddsräcken ska finnas. Beroende på byggnadsställningens omfattning och funktion kan även andra krav på säkerhetsdetaljer krävas. Detta har uthyrningsföretagen mycket stor kontroll på eftersom de dagligen hyr ut till företag.

Ställningsmontage – även säkerhet

Utöver att korrekt byggnadsställning bör hyras så finns även krav på att de som arbetar på dessa ställningar har rätt utbildning. Utöver detta även att ställningarna verkligen monteras korrekt. Även här finns alltså en fundamental skillnad på om en privatperson väljer att montera ihop ställningen eller om ett företag gör detta. Vid större ställningar bör man helt enkelt överväga att köpa in montering. De företag som hyr ut byggnadsställningar i Vänersborg anger även att montering ingår vid hyra av de större ställningarna. Detta just eftersom företagen måste vara säkra på att det sker korrekt. Dessutom sker det även snabbare vilket innebär att byggnadsarbetet kan påbörjas snabbare. Detsamma gäller efteråt då byggnadsställningarna kan monteras ner av uthyrningsföretaget utan att detta behöver påverka byggföretagets verksamhet.