En pelarborrmaskin består av en borr, sittandes på en pelare, tillsammans med ett arbetsbord. Maskinen används för precisionsborrning och kallas även för pelarborr eller bänkborrmaskin. Läs mer om olika modeller, funktioner och användning av verktyget här.

Användning och säkerhet

Vid användning av en pelarborrmaskin är det viktigt att tänka på säkerheten. Det är en kraftfull maskin som i värsta fall kan orsaka personskador så det är alltid bättre att ta det säkra före det osäkra. Skyddsglasögon och munskydd är bra eftersom det skyddar mot borrdamm och flisor som med största säkerhet kommer yra omkring.

Handskar bör däremot inte användas eftersom dom kan göra större skada än nytta – något många kanske inte känner till. Handsken kan fastna i borren och det kan få bli svårt att ta sig loss.

Andra säkerhetsåtgärder vid användning av en pelarborrmaskin är att se till att det är rent och städat runtomkring. Det kommer att underlätta arbetet och minska risken för olyckor. Dessutom behöver själva maskinen rengöras med jämna mellanrum för att den ska kunna fungera optimalt.

En sista säkerhetsåtgärd att göra innan användning är att kontrollera maskinen – se till att alla delar sitter fast som dom ska och så vidare.

Innan borrandet kan börja bör även borrens hastighet kontrolleras, för att passa det aktuella materialet. Det krävs till exempel högre hastighet för att borra i trä än i hårda material, så som metall. För mindre borrhål krävs också högre hastighet än för större.

Funktioner

En pelarborrmaskin kan ha många olika funktioner beroende på modell. Det finns både enkla och mer avancerade modeller men många av dom nyare har mer eller mindre avancerade funktioner. Vanligt är till exempel laser och LED-belysning. Skyddsskärm är också vanligt, liksom fasta- eller flyttbara styrspår.

Exempel – Pelarborrmaskin Strands S35

Exempel på modell av pelarborrmaskin är Strands S35 – en svensktillverkad serie med 35 mm borrkapacitet. I serien finns maskiner med både automatisk och manuell matning för att passa alla behov. Samtliga modeller är höj- och sänkbara men har också flera skillnader:

  • Strands S35 – En enklare pelarborrmaskin med manuell matning.
  • Strands S35M – Borr med automatisk maskinmatning. Förenklar arbetet för användaren och gör arbetet både effektivt och säkert.
  • Strands S35ME – Borr med automatisk maskinmatning med elkoppling. Matningstillslaget är försett med inbyggda tryckknappar i nedmatningshantaget för säker och smidig användning.