Uw-Elast (uw-elast.se) är specialister på att tillverka produkter av polyuretan, silikon och gummi. De hjälper sina kunder från idé till färdig produkt och vilken arbetsmetod som passar beror helt på kravspecifikation på produkten, antal och material.

Formsprutning

Formsprutning sker med polyuretan för att skapa produkter med specifika egenskaper. Här sker formsprutning av främst TPE och TPU dvs. termoplastisk elastomer samt termoplastisk polyuretan. Ett råmaterial är grunden som sedan smällts ned så att formsprutning kan genomföras med det då mycket heta materialet. Mycket snabbt sprutas materialet ut och när det sedan har stelnat har gjutningen genomförts. Arbetsmetoden används av företaget vid produkten av små till medelstora produkter vilka då kan tillverkas med stora serier. Se en film på hur formsprutning sker på Uw-elast.se.

Ribbon-Flow

Ribbon-Flow är ett arbetsmoment som används vid behov av valsbeläggning. Fördelen med RIbbon-Flow är att metoden kan användas även vid större dimensioner. I detta fall kommer ett band av flytande material att läggas ut över valsen varpå detta förs ut över hela ytan på valsen. På detta sätt skapas ett ytlager med den funktion och hållbarhet som önskas. Valsbeläggning jämförs ibland med svarvning men med skillnaden att metoden lägger till istället för att tar bort tunna skikt på objektet.

Formgjutning – Vanligast hos UW-Elast.se

Snabbt, kostnadseffektivt och enkelt. Det kan sammanfatta fördelarna med formgjutning. Det är också anledningen till att Uw-elast använder denna arbetsmetod vid 90 % av dess tillverkning. Först tillverkas en gjutform vilken sedan används vid gjutning av den produkt som ska tillverkas. Förenklat kan detta liknas med hur gipsfigurer tillverkas. En mall används, materialet hälls i varpå det sedan stelnar.

I likhet med de andra arbetsmomenten finns stort fokus på kundens behov. Många kunder skapar mallar som sedan kan utnyttjas vid kommande beställningar. Samtidigt kan ibland en form/mall skapas enbart för mycket små beställningar.

  • Vanligaste metoden vid tillverkning
  • Detaljer på något enstaka gram till hundratals kilo
  • Kostnadseffektivt

Sprutning

Via sprutning kan ett lager av polyuretan appliceras på en yta. Det kan därmed liknas med hur sprutlackering eller sprutmålning sker av ett objekt. Det som appliceras i detta fall är däremot inte färg utan en ytbeläggning för att exempelvis skapa större hållbarhet mot väder och vind eller förslitningar. Läs vidare om de olika arbetsmetoderna på Uw-elast.se