Med rörinspektion kan stammarnas kvalité avgöras och därmed även beslut tas om stambyten behöver ske. Men det finns även andra faktorer som avgör hur ofta stambyte (inom vilket intervall) måste ske.

Stammarnas livslängd

Stammarnas livslängd varierar relativt kraftigt. Ofta sägs det att stammar håller i 30 – 60 år men det är en grov förenkling. Det finns stammar som behövt bytas ut efter 20 år samt de som hållit betydligt längre än 60 år. Samtidigt får man ha detta som ett riktmärke. Något som visar på hur ofta som stambyten kan förväntas ske.

Tätskiktets livslängd

Även livslängden på tätskikt kan variera kraftigt. Detta både utifrån dess kvalité från början, kvalitén på arbetet samt dess påverkan. Man brukar däremot räkna med ungefär 30 år. Även om renovering inte behöver ske exakt efter 30 år så bör man förbereda sig på att renoveringen kommer att behöva genomföras. Många väljer att göra en badrumsrenovering efter 25 – 30 år istället för att vänta in fuktskador och därmed kanske mer kostsamma renoveringar.

Måste stambyte ske vid badrumsrenovering?
Nej, ett komplett stambyte behöver inte ske bara för att badrummet renoveras och tätskiktet byts ut. Men det är både ekonomiskt och praktiskt att planera ett stambyte i samband med att badrummet ändå behöver renoveras.

Bättre ekonomiskt
En fastighet har 30 år gamla badrum och fastighetsägaren väljer att göra en badrumsrenovering. Någon tanke på stambyte finns inte. Efter 15 ytterligare år behöver stammarna bytas vilket innebär att tätskikt och badrum helt och hållet måste tas bort. Den renovering som genomfördes i badrummet fick alltså bara vara kvar i 15 år. Hade fastighetsägaren planerat renoveringarna bättre hade stambytet kunnat skett samtidigt som badrumsrenoveringarna. Därmed skulle det bli betydligt billigare.

Mer praktiskt
Även för de som bor i lägenheterna är det uppskattat att ”allt sker på en gång” istället för vid två tillfällen.

Stambyten – Hur ofta och hur vet man?

Ett problem med stammarna i en bostad är att skador upptäcks ofta för sent. Det har skapats en vattenskada och första steget bir att försöka lokalisera var skadan är. När det börjar närma sig ett eventuellt byte kan det därför vara bra att genomföra årliga inspektioner av stammarna. Det gäller att tydligt ha rören ”under uppsikt” så att stambytet planeras in i tid.