tätskikt badrum

När du renoverar badrum är det viktigt att följa reglerna för tätskikt i badrum och våtrum.

Fuktskador och läckage i badrum och andra våtrum kan bli kostsamt och omständligt att åtgärda. För att inte drabbas gäller det att ha ett fullgott vattentätt skikt; ett tätskikt eller en fuktspärr.

De delar av golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett beständigt vattentätt skikt. Det hindrar fukt från att komma i kontakt med byggnadsdelar eller utrymmen som inte tål fukt.

Golv och väggar som kommer att utsättas för kondensvatten och hög luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt. I bad- och duschrum krävs det normalt vattentätt skikt på väggar och golv och vattenavvisande ytskikt på övriga ytor.

De finns olika typer av väggbeklädnader för badrum. För våtrum som ska byggas med keramiska material, våtrumsmattor eller målningssystem finns standarder som utformats av branschorganisationer.

För våtrum finns det två branschregler:

 • Golvbranschens regler heter GVK
 • Byggkeramikrådets kallas BBV

De utformar detaljerade regler som deras behöriga företag ska följa. Dessa är utformade för att uppfylla Boverkets Byggregler, samt egna krav som är anpassade för det hantverk som organisationen företräder och de produkter som de arbetar med.

Om du ska använda andra typer av ytbeklädnader och andra produkter i våtrum som inte har stöd hos någon branschorganisation är det viktigt att kontrollera följande:

 • hur produkterna är utvärderade eller utprovade
 • vad som är utvärderat eller provat
 • hur de ska monteras och användas
 • att de i monterat skick uppfyller reglerna i Boverkets Byggregler
 • vilka krav som ställs i försäkringsvillkoren.

Viktigt att följa reglerna för renovering i badrum

Om det uppstår en läcka i ett badrum som inte är godkänt av försäkringsbolaget kan försäkringsbolaget i värsta fall neka dig ersättning vid en skada. Det kan bli väldigt dyrt. Bor du i ett flerfamiljshus så kan det rinna ner vatten till lägenheten under. Då kan det bli fuktskador även i grannarnas lägenheter. Skadorna kan snabbt bli oöverblickbara så det är lätt att förstå varför du ska göra rätt från början. 

Renovera badrum i villa

Bor du i en villa eller i ett friköpt radhus så finns inga begränsningar för att renovera själv eftersom skador som uppstår drabbar endast ditt eget hus.

Våtrumsintyg

Anlita en hantverkare med våtrumslicens när du ska renovera badrummet. Då får du ett våtrumsintyg av hantverkaren när arbetet är utfört. Våtrumsintyg innebär att du har 10 års garanti på badrumsrenoveringen. Om det uppstår problem med renoveringen vänder du dig till hantverkarens firma. Därför bör du om möjligt undvika en firma som verkar vara på väg att gå i konkurs. Om företaget går i konkurs gäller inte längre ditt våtrumsintyg. 

Ett våtrumsintyg är ett bra försäljningsargument om du vill sälja din bostad. Våtrumsintyget ger trygghet till spekulanter och gör att bostaden lättare stiger i pris vid en eventuell försäljning. 

 

Får jag renovera badrum själv?

Om du renoverar badrummet själv och inte har våtrumslicens får du heller inget våtrumsintyg. Då gäller det att du har full koll på branschstandarden för alla steg och tydligt dokumenterar arbetet med hjälp av fotografier och kvitton på de produkter du använder. Säkrast är att riva ut hela badrummet och göra allt från grunden så att du har kontroll över hela processen. 

Om det skulle uppstå en vattenläcka eller fuktskada gäller det att du kan bevisa att arbetet är fackmannamässigt gjort. I så fall täcker din hemförsäkring med bostadsrättstillägg eventuella skador. Har du slarvat eller inte kan visa upp fullgod dokumentation så kan försäkringsbolaget neka ersättning och kostnaderna kan då bli höga, särskilt om läckaget har spridit sig utanför din lägenhet. En annan anledning till att dokumentera arbetet ordentligt är att du kan visa detta vid en försäljning. Det inger förtroende och köparen kan själv göra en bedömning om arbetet är fullgott utfört.

 

Vad kostar en badrumsrenovering? 

Priserna varierar från stad till stad samt beroende på hur erfaren hantverkare du har. En regel är att en fullständig renovering av ett badrum kostar mellan 15000 och 30000 per kvadratmeter, inklusive material- och arbetskostnad. En normal renovering av ett 5 kvadratmeter stort badrum kostar alltså inklusive arbete, material och inredning 75000-150000 kronor. Då har vi räknat med rotavdrag. 

Det är många moment som ska till för att renovera ett badrum. Här har vi listat dem i grova drag:

 • Rivning – 20 h
 • Förberedande arbete med EL och VVS – 48 h
 • Återuppbyggnad – 32 h
 • Flytspackling, tätskikt och plattsättning – 40 h
 • Montering – 20 h
 • Målning – 16 h

Det finns många olika faktorer som påverkar materialpris för badrumsrenovering. Det ena är kvalitet och standard på badrumsinredning, duschkabin, badkar, toalettstol, kakel, klinker, våtrumsmatta och så vidare. Det andra är var du bor; större städer är dyrare.