Elabonnemang är avtal som konsumenter ingår med elleverantörer för att få tillgång till el i sina bostäder eller verksamheter. Valet av elabonnemang är viktigt eftersom det påverkar elkostnaden både på kort och lång sikt. Här är några saker att tänka på när man väljer elabonnemang.

Bindningstid

De flesta elabonnemang har en viss bindningstid, vanligtvis 1-3 år. Under denna tid går det oftast inte att byta till ett annat avtal eller leverantör utan extra kostnad. En längre bindningstid innebär ofta ett fast elpris som skyddar mot prishöjningar, men begränsar flexibiliteten. Kortare bindning ger större frihet att byta leverantör om priserna går ner, men ökar risken för prischocker om elpriset stiger.

Rörligt eller fast elpris

Med rörligt elpris följer priset marknadens upp- och nedgångar. Fördelen är att man kan få lägre elkostnader om elpriset går ner, nackdelen är att kostnaden kan bli högre när priset stiger. Ett fast elpris ger en stabil och förutsägbar kostnad under en viss period, men man går miste om eventuella prissänkningar. Vilket som är bäst beror på ens riskbenägenhet.

Elhandelsbolag

Det finns ett stort antal elhandelsbolag att välja mellan. De erbjuder olika typer av avtal och priser. Det lönar sig att jämföra olika bolags erbjudanden för att hitta det elabonnemang som passar ens behov bäst. Stora etablerade bolag brukar erbjuda trygghet och kundservice, medan mindre bolag ibland kan ha aggressivare prissättning.

Avtalslängd och uppsägningstid

Förutom bindningstiden har elabonnemang även en avtalslängd, som anger hur länge avtalet gäller om man inte säger upp det. Denna är oftast 1-3 månader. Uppsägningstiden anger hur lång framförhållning man behöver ha för att avsluta avtalet – vanligtvis 1-3 månader. Längre avtalslängd och uppsägningstid begränsar byten men kan ge rabatt.

Elnätsavgift och skatter

Utöver själva elpriset tillkommer elnätsavgift som går till elnätsbolaget, samt skatter och moms. Dessa kan utgöra en stor del av den totala elkostnaden. Elnätsavgiften baseras på var man bor och påverkas inte av vilket elhandelsbolag man väljer.

Tilläggstjänster

Vissa elabonnemang inkluderar extra tjänster som elcheck, hemförsäkringsrabatt eller bonuspoäng. Sådana erbjudanden kan vara bra, men se till att inte lockas till dyrare elpriser för tjänster man inte behöver. Jämför det totala priset inklusive eventuella rabatter.

Jämför erbjudanden

Det är klokt att jämföra olika leverantörers elabonnemang innan man väljer. Använd en opartisk elprisjämförelsetjänst på nätet för att hitta det billigaste alternativet baserat på ens förbrukning och önskemål. Små besparingar per kWh kan ge stora skillnader över tid. Bindningstiden för de flesta elabonnemang är 1-3 år. Genom att aktivt byta leverantör när den går ut kan man ofta sänka sin elkostnad avsevärt. Missa inte att säga upp avtalet i tid om man inte vill förlänga det automatiskt. Håll koll på när bindningstiden går ut.

Anpassa effekten efter behov

Elkostnaden baseras delvis på hur hög effekt man abonnerar på. Många har onödigt hög effekt vilket ger dyrare elräkningar. Sänk effekten om möjligt för att minska kostnaden, men se till att ha marginal för toppar i elförbrukningen. Genom att tänka på dessa faktorer kan man hitta det elabonnemang som passar ens situation bäst och undvika onödigt höga elkostnader. Jämför erbjudanden och bindningstider för att maximera besparingarna. Ett anpassat elabonnemang ger lägre elräkningar.