Det finns många sätt att gå till väga när man skall forma en trädgård på bästa sätt. Använda avlånga odlingslådor t.ex. Att gräva rabatter eller jobba med andra organiska ting som träd och stenar är vanligt. Allt utifrån vilka naturliga förutsättningar som finns att utgå ifrån. I de fall man önskar ha en avgränsad odlingsyta kan man även titta på odlingslådor som en möjlighet. Dessa minimerar arbete med kantskärning och kan även utrustas med skydd mot sniglar som annars utgör en hotbild mot knoppar och bladväxter. Förutom att man kan underlätta arbetet som följer med odling, är det ofta gynnsamt med odlingslådor för att kunna mäta värden och se behov hos växterna.

I en naturligt grävd rabatt kan man ha svårt att öka saltnivå eller kalk. I en odlingslåda är det klart enklare. Naturligtvis får man välja en odlingslåda med tillräcklig storlek för att man skall kunna få rum avseende rotsystemen. Ett vanligt misstag är att underdriva vilken odlingsyta som krävs. Inte minst när det gäller frukt och grönsaker.

Avlånga odlingslådor. Odlingslådor för trädgård

Ett sätt att rama in eller avgränsa delar av trädgården är att lägga avlånga odlingslådor i metall. Dessa är dekorativa i sig själva och ger en vacker färgskiftning mot övrig vegetation. I och med att moderna odlingslådor tillverkas på ett sätt som inte medför hälsorisker, kan man utan problem äta sådant som växt i dessa. Några odlingslådor i metall för jordgubbar eller bär, kan ge stor funktion.

Avlånga odlingslådor på hjul

Även om avlånga odlingslådor ofta placeras på marken finns tillfällen som kräver möjlighet att flytta odlingslådorna. Har man en stenlagd del av tomten kan det vara bra med flyttbara odlingslådor. De mindre alternativ som finns tillgängliga kan man bära. Jord väger dock en hel del och så fort det rör sig om en större odlingslåda i metall underlättar ett par hjul på ett avgörande vis. Vad gäller storlek på odlingslådor finns det egentligen inte några fasta begränsningar. Man kan tillverka det mesta även om det finns en gräns för vad som är enkelt att hantera i vardagen. Odlingslådor till trädgårdar av botanisk ambition säljs inte på så många platser. Har man som privatperson behov av odlingslådor i dessa storlekar kan man vända sig direkt till företag som marknadsför sådana alternativ.

Som husägare kan man snabbt nå bra resultat med avlånga odlingslådor. Rabatterna kommer snabbt i ordning och man kan utan svårighet nå det resultat man är ute efter.