Malmö, beläget i elområdet SE4, har upplevt en rad förändringar i elpriserna under de senaste åren. Elpriset är en viktig indikator för hushåll och företag, eftersom det påverkar den totala kostnaden för energiförbrukning. Här ger vi en översikt som handlar om elpriser i Malmö och de faktorer som påverkar dem.

Historisk utveckling av elpriser

Under oktober 2023 har Malmö, liksom resten av Sverige, upplevt en minskning av elpriserna jämfört med föregående år. I september 2023 var elpriset i SE4 – Malmö 79% lägre jämfört med samma period förra året. Denna minskning kan tillskrivas en kombination av faktorer, inklusive väderförhållanden, elförbrukning och globala marknadsförhållanden.

Dagens elpris

För den aktuella dagen, 23 oktober 2023, ligger elpriset i SE4 – Malmö på 123,07 öre/kWh. Det är viktigt att notera att dessa priser kan variera dagligen beroende på flera faktorer, inklusive utbud och efterfrågan på elmarknaden.

Elproduktion i Malmö

Malmö, som en del av SE4, har en diversifierad energimix. Vattenkraft står för en betydande del av produktionen, med en kapacitet på 202 MW, vilket motsvarar 59% av den totala kapaciteten. Vindkraft följer med en kapacitet på 260 MW, vilket motsvarar 12% av den totala kapaciteten. Solenergi och ospecificerad energi bidrar också till elproduktionen i regionen.

Faktorer som påverkar elpriset

Elpriset i Malmö påverkas av flera faktorer:

  • Väderförhållanden: 
Väder spelar en avgörande roll, särskilt när det gäller produktion av förnybar energi som vind- och solenergi.
  • Globala marknadsförhållanden: 
Priset på råvaror, politiska beslut och andra globala händelser kan påverka elpriset.
  • Efterfrågan: 
Under kalla vintermånader ökar efterfrågan på el, vilket kan leda till högre priser.

Elpriset i Malmö, och i hela Sverige, är resultatet av en komplex interaktion mellan lokala, nationella och globala faktorer. Medan det finns vissa förutsägbara mönster, som den ökade efterfrågan under vintern, finns det också oförutsägbara händelser som kan påverka priset. Det är därför viktigt för konsumenter att hålla sig informerade om elmarknaden och de faktorer som påverkar elpriserna.