Fagerskogen är ett entreprenadföretag som genomför markarbeten och trädfällning i Enköping och närliggande städer. De ger även råd, på sin hemsida, till de privatpersoner som funderar på att fälla träden själv. Ibland är det en bra idé – ibland inte alls.

Trädfällning i Enköping – När behövs proffs?

Fagerskogen nämner exempel på tillfällen då proffs bör anlitas istället för att en privatperson fäller trädet. Detta så som…

 • När estetik är viktigt
  Trädfällning är ett hantverk. Många kan utföra det – men få kan göra det snyggt. Behöver trädet beskäras snyggt eller fällas på ett snyggt sätt kan ett företag behöva anlitas. Detsamma gäller exempelvis om trädet ska tas hand om efteråt eller om stubbar ska fräsas bort.
  Är det däremot i yttre delen av trädgården där det inte spelar så stor roll – då kanske trädet kan tas ner på egen hand.
 • Vid risk att annan egendom skadas
  Står trädet på en tomt i centrala Enköping? Då är risken stor att det kan falla på en av grannarnas gårdar om det faller snett. I värsta fall kan det även falla över egendom så som hus eller altan. Om det finns en risk att trädfällning innebär skada på närliggande egendom bör proffs anlitas. De har den erfarenheten som krävs för att kunna precisionsfälla trädet exakt där det kan falla tryggt.
 • Om det behöver sektionsfällas
  När träd ska fällas i stadskärnan i Enköping är det nästan omöjligt att fälla hela trädet på en gång. Det skulle då hamna över vägar, gångvägar eller kunna skada närliggande byggnader. I detta fall krävs sektionsfällning. Det innebär i korthet att trädet fälls del för del. Den som klättrar upp har säkerhetssele och kan såga ner grenar och delar av trädet sektionsvis. Dessa delar kan även föras ner via vinsch i det fall som fara skulle uppstå om de faller fritt.

Sektionsfällning är inget för amatörer. Det är inte ens alla företag i Enköping som jobbar med trädfällning som kan erbjuda detta. Detta utifrån att det krävs en spetskompetens.

När kan trädfällning ske själv?

Trädfällning kan ske själv om det anses kunna utföras på ett säkert sätt och att det inte finns någon risk alls att trädet faller på närliggande byggnader eller tomter.