Funderar du på att bygga ett attefallshus? Det är ett sätt att få extra boyta, utan att behöva gå igenom den krångliga processen det kan innebära om man blir nekad bygglov. I den här texten har vi sammanställt ett antal frågor och svar, så att den oinvigde kan få en snabb introduktion till ämnet.

Får man bygga ut ett attefallshus?

Tack vare nya regler kan man nu bygga ut ett befintligt attefallshus (eller en befintlig friggebod), utan att söka bygglov först. Bra att känna till är att du får bygga ut din villa 15 kvadratmeter – men bara tio kvadratmeter om du även ska bygga ett attefallshus.

Får man bygga attefallshus vid fritidshus?

I Boverkets beskrivning går att läsa att den som har ett en- eller tvåbostadshus kan, bortsett från friggebod på max femton kvm, också bygga ett attefallshus som inte får vara större än 25 kvm. Frågan är dock inte helt enkel att svara på, eftersom olika kommuner tolkar regeln kring vad som faktiskt är ett bostadshus på olika sätt. En del menar att det inte är ett bostadshus eftersom man inte är folkbokförd där och inte bor där ”stadigvarande”. Andra kommuner tycker dock att det kan räknas som bostad.

Svaret är alltså att höra med din kommun vilken tolkning de gör av reglerna.

Stämmer det att det inte krävs något bygglov?

Nja, det är en ganska vanlig uppfattning att det bara är att anmäla huset och sedan påbörja bygget. Egentligen omfattas ett attefallshus av samma regler som vilket hus som helst – den avgörande skillnaden är dock att man inte kan bli nekad att börja bygga (givet att det inte finns särskilda skäl).

En annan skillnad är att du slipper avgiften för bygglov – det finns dock även andra avgifter förenat med ett nybygge, som är desamma. Således behöver det inte bli särskilt stor skillnad i kronor och ören att uppföra ett attefallshus.

Är det möjligt för kommunen att neka att börja bygga?

Det är OK för ditt hus att strida mot regler och bestämmelser i detaljplanen. I praktiken innebär det att de kan uppföras på en miljö där hela byggrätten redan har använts. Bygglov kan bara neka ditt attefallsprojekt om det är i ett område med särskilt värdefull miljö.

Vilka är grundkraven?

Här är några grundkrav:

  • Högsta höjd från mark till nock får vara 4 m
  • Du får bygga flera
  • Du måste ha grannarnas medgivande om huset byggs närmare än 4,5 m till deras tomt