Lyftkranar av olika modeller, storlekar och kapacitet hjälper dig i bygget eller med att flytta tunga och otympliga material, en båt, ett tak eller kanske ett helt hus. Är du i behov av en mobilkran, kranlyft, eller vill hyra en lyftkran i Gävle så har vi flera modeller välja bland. Lyftkranar är till stor hjälp i samhället och har varit sedan medeltiden, då för att bygga kyrkor och katedraler. Den äldsta bevarade kranen i Sverige är styckekranen på Skeppsholmen i Stockholm och är fortfarande i bruk. Den är av trä och konstruerades år 1751.

Innan det fanns tillgång till lyftkran i Gävle byggdes alla husen med ren muskelkraft. Konstruktionsmaterialet lastades, lossades och bars på plats av män. Flera av dagens lyftkranstekniker är svenska uppfinningar. På 1940-talet uppfanns lastbilskranen som drevs av hydraulik via lastbilens motor. Lastbilskranens bom var en vikarm som lätt kunde fällas ihop. En variant av lastbilskranen är mobilkranen som har en teleskopisk bom som också den styrs av hydraulik. På 1960-talet utvecklades den så kallade tornkranen i Sverige, med en större räckvidd och framför allt en större kapacitet än de mindre mobilkranarna. Lyftkranen revolutionerade byggtekniken och gjorde det möjligt att bygga snabbare, högre och med större ekonomi än tidigare. Hus kunde nu byggas med enorma stålbalkar och betongblock som lyftes på plats av lyftkranar.

Miljonprogrammet byggdes med spårburna lyftkranar

Under det så kallad miljonprogrammet i Sverige kunde en miljon bostäder byggas under en så kort tid som 10 år. Det här var under 1960- och 70-talen och det var möjligt tack vare ett stort antal spårburna lyftkranar. Sverige genomgick ett stort skifte och på den tiden bodde en miljon svenskar i städerna eller på landsbygden och behövde bostäder. Inne i städerna var miljön dålig med industrier som låg centralt vid vattendrag, och lägenheterna var trånga och omoderna och saknade ofta både toalett och badkar. Dessutom hade de kakelugnar som enda värmekälla, och röken från veden och industrierna förpestade innerstadsluften. Strömmen av unga människor som lämnade landsbygden för arbete i städerna var stark. Men de saknade pengar så ekonomin styrde byggandet. Nya stadsdelar uppfördes på billig åkermark av standardiserade betongelement som fraktades och lyftes på plats av de spårburna lyftkranarna. Höghusen både ritades, planerades och byggdes utifrån de avstånd och med den höjd som var möjligt att bygga med dåtidens lyftkranar.

En lyftkran i Gävle idag är både smidigare och starkare än dåtidens lyftkranar, och det finns ingen anledning för en arkitekt eller byggingenjör att ta hänsyn till lyftkranens placering och räckvidd när en byggnad ska utformas. En lyftkran kan monteras i marken, på byggnaden eller vara monterad på en kranbil. Kranlyftar i Gävle kan hyras för de flesta ändamål, inte bara för större hus- och vägbyggen utan även för privatpersoner som behöver hjälp att lyfta en båt, eller lyfta in möbler i hus som saknar hiss. Tänk på att du behöver tillstånd av markägaren och att en lyftkran i Gävle ofta behöver bokas långt i förväg.