Anlita en plåtslagare med bred kompetens och lokal förankring i Kungsbacka, som tar sig an jobbet oavsett projektets storlek. Från att göra en specialtillverkad list, till att utforma och installera ett helt tak på hundratals kvadratmeter, alla projekt är av intresse. Med stor kunskap om både tekniker och materialkombinationer kan den perfekta plåten levereras och installeras till både nybygge och renovering.

Tre saker att känna till om plåtens användningsområden

Förutom den uppenbara klassikern fönsterbleck och hängrännor kan plåt användas på en mängd olika sätt i olika byggen. Här är några exempel på vad en plåtslagare kan göra:

  • Renovera ett kyrktornstak med alla dess vinklar och kanter. Detta är ett stort arbete även för en van plåtslagare. Här handlar det om att kunna hantera en kulturbyggnad på ett respektfullt sätt, eftersom installationen är något utöver det vanliga. Ett vackert restaurerat kyrktorn har förstås även stort estetiskt värde.
  • Skapa en levande yta längs en ny byggnad — med hjälp av klubba, mothåll och sömsvets kan plåtslagaren t.ex. skapa harmoniska vågor som böljar längs en fasad. Tillsammans med en ljusinstallation blir det ett vackert och modernt inslag i en stadsmiljö, varför inte utanför ett kulturhus?
  • Beroende på vilken plåt som används kan man även göra konstföremål, något som ofta finns i det offentliga rummet. Anledningen till att det är populärt med plåtkonst är att metallen är fantastiskt beständig mot både väder, vind och mekaniskt slitage.

Så kan en plåtslagare skapa

För plåtslagaren handlar det ofta om att först komma ut på plats och samla information om byggnaden hen ska arbeta med, för att sedan åka hem till verkstaden med ritningar och klippa ut en grund. Beroende på projektets storlek och komplexitet kommer arbetstiden variera kraftigt. Vid större projekt svetsas plåten ihop på plats för att inte skadas vid lyft, men en mindre installation kan med fördel göras klar från ax till limpa redan på verkstaden. Då räcker det i regel med mindre justeringar för att få den att sitta perfekt på sin plats. Till sin hjälp har plåtslagaren en uppsjö verktyg för att ta hål, kapa och sammanfoga plåtarna så att de fyller sitt syfte på platsen, samtidigt som de höjer hela byggnadens estetiska intryck.