En septitank kallas också ofta för sluten tank eller septiktank. En sådan tank har till syfte att samla upp toalettvatten som sedan transporteras vidare till exempel till ett kommunalt reningsverk. Det är alltså inte en behandling av avloppsvatten som det rör sig om. Det enda som ska passera är spolvatten, toalettpapper och det som passerat kroppen.

Septitankar tillverkas i olika material som betong, plast och glasfiber. Alla material har sina för- och nackdelar. Om du ska installera en tank av detta slag ska det göras av en professionell person eller firma. Att ha en septitank påverkar miljön på ett positivt sätt och kan minimera utsläppen av ämnen som fosfor och kväve.

Viktigt att tänka på när du har en septitank

När du har en tank på plats finns det vissa saker du behöver tänka på:

  • Ha ett nivålarm. Larmet ljuder, blinkar eller ett sms skickas när nivån på vätskan har nått den förinställda nivån. En del nivålarm kan du koppla till ditt egna övervakningssystem. Vissa föredrar ett trådlöst larm då det är driftsäkert ur ett långt perspektiv och oftast enkelt att installera. Du bör åtminstone fundera på att koppla larmet så att det fungerar trots till exempel ett strömavbrott. Du behöver dock fortfarande kontrollera nivån på regelbunden basis även om du har ett nivålarm.
  • Kontrollera anslutningar och toalett. Du behöver också regelbundet kontrollera så att inte din(a) toalett(er) läcker och/eller tilloppsledningarna är täta. Toaletten bör inte heller spolas i onödan då detta påverkar tanken som därmed behöver tömmas oftare. Du bör också fundera på att installera en toalett som spolar så lite vatten som möjligt såsom en vakuum eller urinseparerande toalett.
  • Välj rätt storlek. En stor tank innebär att det kan löna sig i tömningskostnader. Ju större septitank desto färre tömningar. Alla tankar måste dock tömmas minst en gång per år. Luckan på tanken ska vara lätt åtkomlig vid tömning.
  • Placera tanken på rätt ställe. I vissa kommuner får slambilen endast dra slangen ett visst antal metrar. Om du har längre än så behöver du därmed ha tillgång till extra sugledningar, slang eller rör. Därför bör du tänka på att placera septitanken på rätt ställe från början. Tanken ska också vara bra förankrad för att förhindra att den flyter upp.