Visst finns det en rad regler och direktiv att ta hänsyn till när söker bygglov för solceller. Samtidigt finns också hjälp att få vad gäller såväl förberedelser som projektering. För många är den initiala bygglovsprocessen på Gotland ett tillräckligt hinder för att man skall komma på andra tankar. I takt med att allt fler intresserar sig för hemrenoveringar har det dock börjat luckras upp något. Inte minst när det gäller bygglov för sådant som kan innebära en vettig investering i framtiden!

Att få bygglov för solceller på Gotland är en fråga som utmärker sig på dessa områden. Gotland är ett av de områden där allt fler ansöker om bygglov och därtill ett stödpaket för att komma igång. Det finns några orsaker man kan titta på för att förstå hur detta kommer sig. Dels handlar det om de miljömål som har satts upp. Tanken är att Gotlands skall gå i bräschen för ny teknik och förnyelsebar el. Detta har medfört ett ökat incitament för de bofasta. Samtidigt kan man också se på de förutsättningar som finns att nå önskad effekt av sin investering. Solceller på Gotland har alla förutsättningar att bli en succé. Soltimmarna går inte att blunda för. Här finns samma förutsättningar som i södra Tyskland! En ordentlig installation av solceller kan därför många gånger ge tillräcklig energi för att man skall vara självförsörjande. För att få bygglov för solceller på Gotland krävs dock att man går till botten med vilka regler som gäller.

Projektering och bygglov för solceller

Företag som jobbar med bygglov och solceller på Gotland kan bidra med sin kunskap och erfarenhet. Dessa företag är ofta även de som sedan kan erbjuda montering och underhåll. Allt för att man som husägare skall kunna luta sig tillbaks och njuta av resultatet. Det finns en hel del bestämmelser man behöver ha med i beräkningen för att man skall få allting godkänt. Bland annat är det fråga om att säkerställa att inga förbud finns. Inne i Visby är det betydligt svårare att få bygglov avseende solceller än i Roma en bit därifrån.

I de fall man får ta del av de lättnader som nu finns för att stimulera ökningen av förnybar energi, bör man också tänka på att hålla sig inom ramen för beslutet. Att täcka delar av sin fastighet med solceller går ofta bra. Dock kan man inte ställa ut dessa från väggen utan får hålla sig tätt intill väggarna.