Stambyte – hur ofta? Det korta svaret är att det brukar rekommenderas att man gör det ungefär vart 30:e år. Det är bättre att vara på den säkra sidan när det gäller rör och stammar – är man för sent ut, finns en risk för dyra stopp, läckage och vattenskador. För de boendes bästa är det viktigt att ha koll på rörens skick.

Hur vet man när det är dags?

Som nämnt i inledningen är det svårt att ge ett generellt svar på frågan. Det bästa är att låta en fackman komma och göra en inspektion. På så vis får du svart på vitt vad som gäller, och kan få en god rekommendation om ett eventuellt stambyte – hur ofta det bör göras, och till exempel om relining kan vara ett alternativ.

Ett platsbesök behöver inte kosta särskilt mycket – och det är väldigt viktigt att ha koll på rören i fastigheten.

Vilka faktorer har en påverkan i frågan ”stambyte – hur ofta ska det göras?”

Det finns ett antal olika faktorer som påverkar hur ofta stambyte ska göras. Dessa fyra är bland de främsta:

 • Stammarnas material och dimension.
  Stammarnas material är en avgörande faktor för hur länge de håller. De flesta avloppsrör i Sverige är av gjutjärn, men det varierar. Kopparrör är exempel på ett material som håller längre, och plaströr är exempel på ett material som håller kortare. Hur stora rören påverkar även det livslängden.
 • När huset byggdes.
  Vilket år huset byggdes är en annan avgörande faktor att ta hänsyn till. Byggteknikerna genom åren har förändrats och varierat en hel del – materialet och teknikerna som användes vid en given installation av stammarna har en inverkan på livslängden.
 • Vardagligt bruk.
  En given faktor är hur mycket rören används. Fastigheter med många lägenheter och boende kan behöva göra stambyten med tätare intervaller.
 • När de byttes senast.
  Hur lång tid det har gått sedan det senaste bytet är helt avgörande för när det är dags för näst byte.
 • Kvaliteten på det senaste bytet.
  Ett stambyte är ett projekt som kräver noggrannhet. Känsliga punkter finns bland annat vid förgreningar och böjer. Dessa ställer stora krav på hantverkarens arbete.

Svaret på frågan ”stambyte – hur ofta?” ligger någonstans i de här faktorerna. Det bästa är att ta hjälp av en fackman för att vara säker.