Så du ska bygga hus eller göra annat vid eller på din fastighet som kräver bygglov? Grattis, vad kul! Och vi vill inte dämpa din glädje men en viktig sak i sammanhanget är just själva bygglovet. Utan ett bygglov kommer du nämligen inte särskilt långt. Men deppa inte ihop – genom att ta hjälp av bygglovskonsulter kommer du att kunna få professionell hjälp. Du får också sannolikt en större möjlighet att få ditt bygglov godkänt.

Ett bygglov kan ibland vara en mer komplicerad process än vad man först trott. Det kan krävas olika typer av ritningar som dessutom måste vara korrekta. Det kan handla om en hel del kontakt och kommunikation med kommunen som beslutar om bygglov. Och upplever du att du inte har kunskapen eller tiden – överlåt det då till proffsen, nämligen bygglovskonsulter!

Fördelar med att anlita bygglovskonsulter

Det finns flera olika fördelar med att anlita konsulter som kan det här med att vara bygglov. Detta istället för att vara ensam i den ibland snåriga och komplicerade processen med att skaffa bygglov. Dessa fördelar kan exempelvis vara:

  • En ökad möjlighet att få bygglovet beviljat. Genom att ritningarna är fackmannamässigt utförda och korrekta kommer konsulterna göra det sannolikt att få ditt bygglov beviljat än om du hade skött processen själv.
  • Tidssparande. Istället för att du ska lägga ner mycket tid på att få korrekta ritningar kan du lägga ner den tiden på andra saker och överlåta bygglovsritningarna till proffsen. Du kan också få hjälp med kontakten med kommunen. Du slipper också stressen med att få dessa korrekta så att ditt bygglov inte nekas på grund av detta.
  • Fackmannamässiga ritningar. De ritningar som krävs enligt Plan- och bygglagen måste vara tydliga och välgjorda. Det kan också krävas flera olika ritningar som till exempel plan-, fasad- och sektionsritningar. Det är den enskilda kommunen som bestämmer hur bygglovsansökan ska se ut, kostnad för denna och vilka ritningar som ska vara med.
  • Tydlig offert innan arbetet påbörjas. När du anlitar bygglovskonsulter får du en tydlig offert som du godkänner innan ni påbörjar arbetet. På så sätt blir det tydligt för alla parter om vad som ingår och framförallt, hur mycket det kommer att kosta dig.