Att skotta tak kan innebära arbete på mycket höga höjder och det krävs certifierade arbetare och mycket hög säkerhet. En av de viktigaste uppgifterna vintertid är arbete med snö såsom skottning av gator, vägar, cykelvägar och hustak. Tak fyllda med snö är en mycket stor säkerhetsrisk för fotgängare och cyklister då snö som faller från höga höjder allvarligt kan skada människor och fordon. Ett annat stort problem är istappar som lätt kan bildas. Allt detta måste bort för att skydda människor, djur och egendom. Om man inte får bort snön så kan det dessutom skada taket vilket kan göra att vatten läcker in när snön smälter vilket kan skapa fuktskador på huset vilket ger dig ännu högre kostnader.

Ansvarsbiten

Den som är ytterst ansvarig för eventuella olyckor är fastighetsägaren. Om någon skadas av fallande snö eller istappar så kan det dra olycka över fastighetsägaren. Därför är detta också en anledning att anlita någon som har de rätta verktygen och certifikaten för arbetet. Vem som helst får inte ta sig upp på ett tak och röja undan snön för det krävs att man är certifierad för sådant arbete på hög höjd. Det ger högre säkerhet för dig som fastighetsägare om du anlitar någon med certifikat för detta då du kan vara säker på att allting kommer att skötas på ett effektivt men säkert sätt.

I en storstad som Stockholm finns en hel del tak som ofta kan vara på mycket höga höjder. Här finns det så klart ett antal certifierade företag som utför takskottning och avlägsnar istappar, alla med certifikat för arbetet. Det är enkelt att få tag på de rätta personerna. Det är viktigt att inför vintern inspektera taket för att kunna se på möjliga lösningar när den första snön kommer. Inför detta ser du vilka problem som kan komma och hur du kan lösa dem.

Kontakta ett företag som utför takskottning i Stockholm och se till att de har rätt utbildningar. Företag som Zäkra har stor erfarenhet av takskottning i Stockholm med bra resultat.