Söka bygglov på Gotland

Visst finns det en rad regler och direktiv att ta hänsyn till när man vill bygga nytt. Samtidigt finns också hjälp att få vad gäller såväl förberedelser som projektering. För många är den initiala arbetsinsatsen ett tillräckligt hinder för att man skall komma på andra tankar. I takt med att allt fler intresserar sig för hemrenoveringar har det dock börjat luckras upp något. Inte minst när det gäller bygglov för sådant som kan innebära en vettig investering i framtiden!

Att få bygglov för solceller på Gotland är en fråga som utmärker sig på dessa områden. Gotland är ett av de områden där allt fler ansöker om bygglov och därtill ett stödpaket för att komma igång. Det finns några orsaker man kan titta på för att förstå hur detta kommer sig. Dels handlar det om de miljömål som har satts upp. Tanken är att Gotlands skall gå i bräschen för ny teknik och förnyelsebar el. Detta har medfört ett ökat incitament för de bofasta. Samtidigt kan man också se på de förutsättningar som finns att nå önskad effekt av sin investering. Solceller på Gotland har alla förutsättningar att bli en succé. Soltimmarna går inte att blunda för. Här finns samma förutsättningar som i södra Tyskland! En ordentlig installation av solceller kan därför många gånger ge tillräcklig energi för att man skall vara självförsörjande. För att få bygglov för solceller på Gotland krävs dock att man går till botten med vilka regler som gäller.

Projektering och bygglov för solceller

Företag som jobbar med bygglov och solceller på Gotland kan bidra med sin kunskap och erfarenhet. Dessa företag är ofta även de som sedan kan erbjuda montering och underhåll. Allt för att man som husägare skall kunna luta sig tillbaks och njuta av resultatet. Det finns en hel del bestämmelser man behöver ha med i beräkningen för att man skall få allting godkänt. Bland annat är det fråga om att säkerställa att inga förbud finns. Inne i Visby är det betydligt svårare att få bygglov avseende solceller än i Roma en bit därifrån.

I de fall man får ta del av de lättnader som nu finns för att stimulera ökningen av förnybar energi, bör man också tänka på att hålla sig inom ramen för beslutet. Att täcka delar av sin fastighet med solceller går ofta bra. Dock kan man inte ställa ut dessa från väggen utan får hålla sig tätt intill väggarna.

Skötbord till offentliga toaletter

Alla som haft småbarn vet att det är en fördel att ha ett skötbord eller i alla fall en specifik plats där blöjbytet sker smidigt. Men i hemmet finns inte alls samma krav på säkerhet och funktion som i offentliga lokaler. De som inreder en offentlig toalett har helt enkelt flera olika saker att ta ställning till.

En sak som avgör valet av skötbord till offentliga toaletter är hur stor plats det får ta. Det går exempelvis att välja ett golvskötbord som därmed är ett ståbord med en lådor/korgar under samt en inplastad tunnare madrass på toppen. Fördelen med dessa är främst att det finns förvaringsmöjligheter. Det är sällan som detta däremot behövs på offentliga toaletter då man utgår från att gästerna har med sig blöjor och allt annat som kan behövas.

Vikbara skötbord

Alternativet är att välja en vikbar variant som monteras mot väggen. När den ska användas viks den ner från väggen och när man sedan är klar viks den upp igen. Fördelen är primärt att den tar mindre plats. Någon golvyta upptas inte alls då den helt sitter på väggen. Detta bör vara det vanligaste skötbordet på offentliga toaletter just eftersom de tar liten plats och enbart ger den funktion som efterfrågas.

En ”lyxigare” funktion är höj- och sänkbara skötbord. Dessa fungerar likt höj- och sänkbara skrivbord där höjden enkelt justeras med knappar eller vev. Fördelen är att höjden helt och hållet kan anpassas för de som lånar toaletten. På förskolor finns ibland dessa för att de anställda ska få så bra arbetsställning som möjligt. Däremot är priset så högt att det är ovanligt i offentliga sammanhang.

Oavsett modell så bör man alltid sätta upp en skylt på utsidan av toalettdörren som påvisar att det finns ett skötbord tillgängligt. Det går att påvisa med en textskylt likväl som en bild på ett skötbord. Det senare kan vara fördel i det fall som personer som inte kan svenska förväntas besöka lokalen.

En rekommendation är att även att sätta upp en behållare för blöjpåsar inne på toaletten. Därmed kan blöjorna slängas i vanliga soporna utan att det uppstår för dålig lukt för kommande toalettbesökare.

Takskottning på hög höjd

Att skotta tak kan innebära arbete på mycket höga höjder och det krävs certifierade arbetare och mycket hög säkerhet. En av de viktigaste uppgifterna vintertid är arbete med snö såsom skottning av gator, vägar, cykelvägar och hustak. Tak fyllda med snö är en mycket stor säkerhetsrisk för fotgängare och cyklister då snö som faller från höga höjder allvarligt kan skada människor och fordon. Ett annat stort problem är istappar som lätt kan bildas. Allt detta måste bort för att skydda människor, djur och egendom. Om man inte får bort snön så kan det dessutom skada taket vilket kan göra att vatten läcker in när snön smälter vilket kan skapa fuktskador på huset vilket ger dig ännu högre kostnader.

Ansvarsbiten

Den som är ytterst ansvarig för eventuella olyckor är fastighetsägaren. Om någon skadas av fallande snö eller istappar så kan det dra olycka över fastighetsägaren. Därför är detta också en anledning att anlita någon som har de rätta verktygen och certifikaten för arbetet. Vem som helst får inte ta sig upp på ett tak och röja undan snön för det krävs att man är certifierad för sådant arbete på hög höjd. Det ger högre säkerhet för dig som fastighetsägare om du anlitar någon med certifikat för detta då du kan vara säker på att allting kommer att skötas på ett effektivt men säkert sätt.

I en storstad som Stockholm finns en hel del tak som ofta kan vara på mycket höga höjder. Här finns det så klart ett antal certifierade företag som utför takskottning och avlägsnar istappar, alla med certifikat för arbetet. Det är enkelt att få tag på de rätta personerna. Det är viktigt att inför vintern inspektera taket för att kunna se på möjliga lösningar när den första snön kommer. Inför detta ser du vilka problem som kan komma och hur du kan lösa dem.

Kontakta ett företag som utför takskottning i Stockholm och se till att de har rätt utbildningar. Företag som Zäkra har stor erfarenhet av takskottning i Stockholm med bra resultat.

Boka flyttfirma nära Linköping

Det kan vara en god idé att anlita en flyttfirma oavsett anledningen till flytten. Du och din familj kanske ska flytta till en ny bostad eller så behöver ditt företag flytta, antingen internt eller externt till nya lokaler. Bohaget eller företaget ska kanske flyttas utomlands eller handlar det istället om att flytta tunga saker så som pianon eller flyglar. Det är ett smidigt och bekvämt sätt att transportera och flytta dina saker med en firma istället för att behöva göra det själv. Vissa firmor erbjuder även uthyrning av en rejält utrustad lastbil och tillhörande hjälpmedel som flyttfiltar, spännband och flyttkärror, allt för att du ska kunna genomföra din egen flytt på ett mer professionellt och smidigt sätt.

Anlita en flyttfirma i eller omkring Linköping

I och omkring Linköping finns många olika flyttfirmor så ta dig lite tid med att leta information om dessa och kontakta dem för dina eventuella funderingar och få ett prisförslag på din flytt eller annan tjänst som du är i behov av hjälp med. Prisförslaget kan se olika ut beroende på vad och hur mycket som ska flyttas och vilka eventuella tilläggstjänster. Vissa företag har timpris eller styckepris medan andra har fasta kostnadsförslag. Har du frågor och funderingar går det givetvis utmärkt att kontakta flyttfirman.

Det kan vara en god idé att titta efter och kanske googla efter rekommendationer på de olika firmorna för att få andra människors synpunkter. Du kan också kontakta en flyttfirma i Linköping för att få referenser om du vill vara säker på vad du köper. Speciellt om det handlar om en större flytt, kan det vara skönt att få prata med andra människor och/eller företag som har haft nöjet med att ha med flyttfirman att göra och vad de tyckte.

En annan god idé som man bör kontrollera innan man väljer en flyttfirma är att undersöka att de har korrekta försäkringar. De flesta flyttfirmor tillämpar ansvarsbestämmelser som är framtagna av konsumentombudsmannen och branschorganisationen Sveriges Möbeltransportörers Förbund, SMF, och deras allmänna bestämmelser “Bohag 2010”. Du kan också undersöka vad flyttfirman har för miljöpolicy, till exempel om deras transporter är miljövänliga, vilket material de använder i sina kartonger och så vidare.

Fastighetsdrift

Fastighetsförvaltning via extern bolag

Att sköta och hantera en fastighet kräver en hel del engagemang och kunskap. Det faller inom ramen för fastighetsskötarens roll att hantera såväl snöröjning som reparationer, hyresgäster, trädgård och ytor. Om man bara har en kommersiell fastighet kan man som ägare hantera en hel del av de utmaningar som följer på köpet. Är uppskalning en del i planen har man dock en hel del att stå i. Vid dessa situationer är det bra att hyra in externa fastighetsförvaltare som kan hantera vad som uppkommer.

I Stockholm finns en rad duktiga fastighetsförvaltare med lång erfarenhet i branschen. De kan utforma avtal som täcker in det mesta inom fastighetsdrift samt dessutom ta in ansvarsfrågor. I praktiken innebär det att du som ägare inte blir ansvarig för snöras och annat som borde falla inom ditt ansvar. Detta går istället vidare till den som har till uppdrag att hantera samtliga dessa sysslor.

Tid för ny verksamhet

Det finns många olika anledningar till att man kallar in fastighetsskötare från externa verksamheter. En del kan handla om att man vill fokusera på ägarskapet och utveckla fastigheter för ett visst syfte. Andra väljer detta för att ha tid till övriga sysslor och intressen. För att få en uppfattning om vilken prisbild som gäller, kan man ta kontakt med utförare i området. De flesta kommer ut för att göra en bedömning tillsammans med dig. Detta brukar vara gratis och är en bra grund för ett avtal som sedan skall hjälpa båda parter i deras verksamhet.

För att du skall kunna känna dig trygg med den du lägger jobbet till, är det bra att titta på diplom och utbildningar. Har fastighetsförvaltaren godkända diplom för takarbete, snöröjning, maskiner och säkerhet? I så fall kan du känna dig säkrare på att det hela kommer att göras rätt. Kontakta EMJ Service så kan de berätta mer om vad för tjänster de kan erbjuda och vad det innebär med lång erfarenhet av fastighetsdrift.